Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T – zahájení 24.9. 2018

Kurz lektor dalšího vzdělávání 75-001-T 

zahájení 24.9. 2018

V tomto rekvalifikačním kurzu získáte informace z profesionálního a moderního lektorování pod vedením profesorky Mgr.Ladislavy Skalové, autorizované osoby . Kurz je určen všem, kdo se zajímají o vzdělání dospělých, je vhodný především i pro ty, kteří nemají s lektorováním žádné zkušenosti, ale i pro všechny interní školitele ve firmách, osoby  zabývající se vzdělávací či poradenskou činností .Získáte potřebné pedagogické a moderní vyučovací dovednosti a metody.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  kod 75-001-T je akreditován MŠMT.Kurz probíhá podle  pravidel Národní soustavy kvalifikací .

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace (jedná se o nejvyšší typ zkoušky v dané profesi). Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastník Osvědčení o absolvování kurzu a také Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Naše Rekvalifikační centrum je autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání 

Osnova kurzu:

    1)   Zjišťování vzdělávacích potřeb frekventantů

    2)   Specifika andragogiky

    3)  Výběr  vhodných didaktických pomůcek a metod

    4)   Hodnocení účinnosti vzdělávání

    5)   Komunikace v práci lektora 

    6)   Teoretické vědomosti a dovednosti v práci lektora

    7)   Didaktické zásady při práci lektora

    8)   Praktické ověření dovedností získaných v kurzu

    9)   Zdokonalení verbální a neverbální komunikace

   10)   Psychologické minimum

Závěrečná profesní zkouška probíhá před autorizovanou osobou – Mgr. Ladislava Skalová – v našem Rekvalifikačním centru.

Podmínky – dokončené minimálně základní vzdělání. 

délka kurzu  - 100 hodin

počet hodin je stanoven od  MŠMT.

cena kurzu: 100 hodin – 13.900,- Kč, včetně profesní zkoušky.

čj: MŠMT ……