Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku – zahájení 25.3. 2020

Kurz pedagogické minimum Plzeň

Zahájení 25. 3. 2020 

Rekvalifikační kurz Pedagogické minimum vede  lektorka Mgr. Ladislava Skalová, středoškolský učitel s dlouholetou praxí.
Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří chtějí vykonávat práci instruktora odborného výcviku v jakékoliv profesi.
Je potřebný i pro dohled nad dětmi a mládeží během různých akcí. Kurz pedagogické minimum může stejně tak sloužit jako prostředek ke zlepšení prezentačních schopností a dovedností zástupců těch profesí, které vyžadují dobré komunikační schopnosti, jako například manažerů, administrativních pracovníků, obchodníků.
Během tohoto kurzu získáte základní znalosti o pedagogice jako vědě. Seznámíte se s jejími základními disciplínami a metodami se způsobem výuky. Poznáte různé druhy
komunikace, její uplatnění při výuce, vhodně používat didaktické pomůcky naučíte se sestavovat plán výuky a vyzkoušíte si vést vlastní hodinu.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáte „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností podle akreditace MŠMT České republiky.

Přihlášky i další informace – Americká 4 Plzeň  – 1 patro.

Podmínky:  ukončené střední vzdělání  – délka kurzu 44 hodin
                  počet hodin je stanoven od  MŠMT.
                  cena kurzu: 5.000,- Kč

Závěrečné certifikáty na přání vystavíme i v angličtině